Ładowanie...
Ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra
+(48) 695 104 574
pl en de de

Obsługa formalno-prawna

Obsługa formalno-prawna związana z budową domu to szeroki zakres działań mających na celu zapewnienie profesjonalnej pomocy. Dzięki temu nasi Klienci mają zapewnione kompleksowe wsparcie w procesie budowy, a to przekłada się na skuteczną i sprawną realizację projektu.

Oferujemy obsługę w zakresie czynności, takich jak:

  • Dokonanie adaptacji wybranego projektu domu i stworzenia kompletnego projektu budowlanego. Usługa ta polega na dopasowaniu projektu domu do indywidualnych potrzeb i wymagań Inwestora oraz opracowaniu kompletnego projektu budowlanego, który będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia budowy.
  • Obsługa formalności związanych ze zgłoszeniem/uzyskaniem pozwolenia na budowę obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia, uzyskanie niezbędnych opinii, zaświadczeń i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie korespondencji z urzędami i instytucjami.
  • Obsługa geodezyjna budowy to usługa polegająca na przygotowaniu i wykonaniu dokumentacji geodezyjnej związanej z budową domu. W ramach tej usługi przeprowadzane są pomiary terenu, opracowywane są mapy geodezyjne oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji budowy.
  • Zapewnienie nadzoru kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy, są to kolejne ważne elementy. Dla każdego projektu przypisujemy specjalistę odpowiedzialnego za kontrolę i nadzór nad przebiegiem budowy, w tym również za zapewnienie jakości wykonania prac i terminowości.
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej to usługa polegająca na skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do odbioru budynku po zakończeniu budowy. Dokumentacja ta zawiera m.in. opisy wykonanych prac oraz materiałów wykorzystanych podczas budowy.
  • Obsługa formalności związanych z zakończeniem budowy domu to ostatni element obsługi formalno-prawnej. Obejmuje ona przede wszystkim zgłoszenie budynku do ewidencji gruntów i budynków oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dzięki temu Klient otrzymuje pełne wsparcie w procesie budowy domu, pozwala to na jego sprawną i skuteczną realizację całego projektu.


Co możemy wykonać?