Ładowanie...
Ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra
+(48) 695 104 574
pl en de de

Aktualności

Regulamin Akcja Grudniowa

REGULAMIN „Akcja Grudniowa”

dalej Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Akcja Grudniowa”, zwanej dalej Akcją, jest WESTA TRE sp. z o.o. z siedzibą w Zielone Górze przy ul. Gorzowskiej 7, NIP 9731076583, KRS 0000889475, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Akcji Grudniowej (dalej: Akcji) jest rozpowszechnienie informacji o ofercie Organizatora oraz produktów przez Organizatora produkowanych.

3. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 1 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2 OPIS ZASAD

1. Każdy Klient (dalej: Uczestnik), spełniający warunki uczestnictwa w Akcji zawarte w §3., który podczas trwania Akcji podpisze z Organizatorem umowę na wyprodukowanie, dostawę i montaż domu, otrzyma w cenie zamawianego domu piec typu koza lub zamiennie jedną jednostkę klimatyzacji z funkcją grzania (dalej: Dodatkowe Źródło Ciepła).

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru jednego z dwóch proponowanych Dodatkowych Źródeł Ciepła.

3. Parametry oferowanego Dodatkowego Źródła Ciepła:

 • Piec Wolnostojący Koza K7 wraz z przejściem kominowym, bez montażu*

lub

 • KAISAI Klimatyzator Ścienny z funkcją grzania FLY 3,5kW jednostka zewnętrzna i wewnętrzna, z montażem**

4. Dodatkowe Źródło Ciepła w cenie przysługuje na wszystkie zamówione przez Klienta domy w okresie trwania Akcji.

5. Dodatkowe Źródło Ciepła będzie dostarczone wraz z domem zakupionym przez Uczestnika.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Akcja przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, osób fizycznych, nabywających Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

2. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji oraz uzyskania Dodatkowego Źródła Ciepła w cenie domu jest złożenie zamówienia w formie umowy zakupu na wyprodukowanie, dostawę i montaż domu modułowego z oferty Organizatora oraz wpłacenie pierwszej transzy zgodnej z zapisami umowy.

4. Akcja obejmuje wyłącznie nowych Klientów, czyli tych, którzy zgłoszą się do Organizatora po dacie publikacji pierwszego ogłoszenia o Akcji, czyli po 21.11.2023r..

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.westatre.pl oraz w siedzibie firmy Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.


* PARAMETRY TECHNICZNE I PODSTAWOWE CECHY Piec Wolnostojący Koza K7

 • Moc nominalna (kW): 5
 • Zakres mocy grzewczej (kW): 3-8
 • Materiał: żeliwo
 • Sprawność cieplna (%): 70
 • Rodzaj paliwa: sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
 • Temperatura spali (st C): 300
 • Maksymalna długość polan (cm): 30
 • Waga (kg): 75
 • Średnica wylotu spalin (mm): 130
 • Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: TAK

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

 • Maksymalne wykorzystanie ciepła i bezawaryjne działanie dzięki ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.
 • Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.
 • Ręczna kontrola nad procesem spalania poprzez popielnik

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

 • Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.
 • Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna

EKOLOGICZNE SPALANIE

 • Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu.

WYGODNIE UŻYTKOWANIE

 • System zimnej klamki umożliwia zdjęcie jej w momencie palenia w kozie.
 • Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.
 • Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
 • Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanemu wylotowi spalin: z tyłu lub na górze kozy.

NOWOCZESNY DESIGN

 • Uwydatnione piękno ognia dzięki zaokrąglonej szybie.


** PARAMETRY TECHNICZNE I PODSTAWOWE CECHY Klimatyzator Kaisai FLY 3,5kW

 • Moc chłodnicza średnia 3,5kW ( min 1,1kW - max 4,2kW )
 • Moc grzewcza średnia 3,8kW ( min 1,1kW - max4,2kW )
 • Pobór mocy elektrycznej podczas chłodzenia średni - 1213w ( min 130w - max 1580w )
 • Pobór mocy elektrycznej podczas grzania średni - 1088W ( min 100w - max 1680w )
 • Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej - 360/500/600 m3/h
 • Poziom ciśnienia akustycznego - 21/25/34,5/40,5 dB/A
 • Klasa energetyczna przy chłodzeniu A++, przy grzaniu A+
 • Zakres temperatury pracy od -25°C do +50°C
 • Zakres nastaw temperatury 17°C - 30°C
 • Maksymalna różnica poziomów między jednostkami - 10m
 • Zasilanie 230V
 • Czynnik R32
 • Fabryczna ilość czynnika w urządzeniu do 5mb - 550g
 • Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5mb - 12g/m
 • Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) - szer 805/ wys 285/ gł 194
 • Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) - szer 720/ wys 495/ gł 270
 • Waga jednostki wewnętrznej 7,6kg/ jednostki zewnętrznej 23,2kg

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

 • Gdy temperatura w pomieszczeniu osiąga zadany parametr, funkcja zarządzania mocą przełącza urządzenie w tryb standby, oszczędzając w ten sposób 95% energii.

ŁATWE SERWISOWANIE

 • Ponad 60% części zamiennych jest identycznych z tej samej mocy klimatyzatorami przez co serwisowanie i naprawa są łatwiejsze.

AUTOMATYCZNY RESTART

 • W przypadku przerwy w dopływie energii, klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie je przywraca po wznowieniu zasilania.

TRYB CZUWANIA

 • W trybie czuwania, odłączone zostaje zasilanie od nieużywanych podzespołów, dzięki czemu zużycie energii spada do 1W.

PEŁNA MOC

 • Funkcja umożliwiająca osiągnięcie zadanej temperatury w krótszym czasie, a tym samym szybsze schłodzenie lub nagrzanie pomieszczenia.

CIEPŁY START

 • Przy niskich temperaturach zewnętrznych urządzenie po włączeniu w pierwszej kolejności podgrzewa sprężarkę, aby start nie odbywał się na zimno, co wydłuża żywotność najbardziej kosztownych elementów.

WI FI

 • Klimatyzator jest wyposażony w moduł Wi Fi, za pomocą którego można sterować urządzeniem z każdego miejsca na świecie za pomocą telefonu lub tabletu.

TIMER

 • Dzięki tej funkcji istnieje możliwość zaprogramowania czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

ŁATWE CZYSZCZENIE

 • Jednostka wewnętrzna ma prosty system demontażu i czyszczenia filtrów wielorazowego użytku gwarantujących czyste i wolne od zarazków powietrze.

FUNKCJA SNU

 • Aktywowanie tej funkcji powoduje, że urządzenie w ciągu dwóch godzin podnosi (w trybie grzania obniża) nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę, natomiast wentylator pracuje na niskich obrotach. Po upływie 5 godzin, klimatyzator wyłącza się.

PAMIĘĆ USTAWIEŃ ŻALUZJI

 • Po każdym wyłączeniu, klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia żaluzji i przywraca je po ponownym włączeniu.

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY

 • Jednostka wewnętrzna ma wbudowany na przednim panelu światłoczuły wyświetlacz aktualnie zadanej temperatury.

FOLLOW ME

 • Wbudowany w pilota czujnik umożliwia pomiar temperatury jak najbliżej użytkownika.

FILTR ZIMNOKRYSTALICZNY

 • Filtr ten oczyszcza powietrze usuwając substancje chemiczne jak: tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen.

FILTR BIO HEPA

 • Filtr Bio Hepa skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii.

Data dodania: 2023-11-21 13:59:00
ilość wyświetleń: 794